Welkom op de website van belangenvereniging Harkstede GN. De belangenvereniging voor de inwoners van Harkstede die op het grondgebied wonen van de gemeente Groningen, in het ontwikkelgebied van Meerstad.

Als verbindende schakel tussen de wijk Meerstad aan de ene kant en het dorpje Harkstede (gemeente Midden-Groningen) vindt u de buurt Harkstede GN met de meeste van haar huishoudens aan de Hoofdweg, en enkele huishoudens aan de Kooilaan en Hoofdlaan. Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de leefomgeving, het woongenot en de veiligheid van de inwoners van Harkstede GN.

Activiteiten

De komende jaren zal onze omgeving sterk veranderen door de ontwikkeling van Meerstad. Wij nemen daarom deel aan de klankbordgroep van Bureau Meerstad, waarin de verschillende belangenverenigingen vertegenwoordigd zijn. Ook nemen wij deel aan de ontwerpsessies m.b.t. het bestemmingsplan van Meerstad Midden en Zuid.
Daarnaast ontplooien we ook sociale activiteiten, zoals bijvoorbeeld dit jaar met een gezamenlijke activiteit tijdens Burendag.

Actueel

Werksessies Meerstad: wij nemen deel aan de volgende digitale werksessies m.b.t. bestemmingsplan Meerstad op 25 en 26 januari 2022. Zie voor meer voor meer informatie: toekomstmeerstad.eu

Bestuur

Mw. E.S. Schouwstra, voorzitter
Dhr. J. Zandt, secretaris
Dhr. J. Kortendijk, penningmeester
Mw. M. van Heerde, algemeen bestuurslid
Mw. T. Wiersum, algemeen bestuurslid

Contact

Contact opnemen kan door een e-mail te sturen naar info@harkstedegn.nl
of bellen tijdens kantooruren met +31645613312

Tips

De gemeente Groningen kent diverse subsidies m.b.t. vergroening, die voor inwoners van Harkstede GN natuurlijk ook toegankelijk zijn. Denk aan de kortingsbon voor een regenton, subsidie op groene daken, de jaarlijkse bomen weggeefactie, en de ondersteuning van diverse andere zaken m.b.t. groene buurtinitiatieven. Meer informatie? Neem dan contact op met Silla Schouwstra via info@harkstedegn.nl

Interessante links: